Vragen? 06-52067362
Alle uren welke voor de onderneming worden verricht. Ook de uren besteedt aan bijvoorbeeld administratie, scholing en acquisitie. Lees ook: Indirecte uren, waarop moet je letten?
Hiervan kan sprake zijn bij een aanwezige of eerdere gezondheidsklacht. Via het UWV is geen sprake van uitsluiting. Onder bepaalde voorwaarden en tegen een maximum dagloon kunt u bij het UWV een WIA verzekering afsluiten.
De jaarrekening is voor een ZZP-er niet verplicht. Per 31 december kan vanuit de boekhouding een balans en winst- en verliesrekening worden opgemaakt; welke wordt gebruikt voor de Inkomstenbelasting. In een verkorte jaarrekening kunnen bijzondere posten en situaties echter worden toegelicht. Een verkorte jaarrekening, zonder kengetallen en een uitgebreide toelichting, bespaart daarnaast veel kosten.
Het antwoord is afhankelijk van verschillende factoren (waarde auto, gereden kilometers, resultaat onderneming) en niet met een simpele rekensom aan te duiden. Voor veel ZZP-ers zal blijken dat de keuze voor privé gunstiger is.