Vragen? 06-52067362
Featured Image

Vakantie en fraude

  • On 28 juli 2016
De vakantieperiode is meestal de periode waarin de fraudeurs met (inkoop)facturen het meest actief zijn. Als ondernemer bent u minder scherp vanwege het vooruitzicht op een welverdiende vakantie of de factuurcontrole in uw onderneming wordt door een gewijzigde bezetting minder adequaat uitgevoerd. Met name de telefonische acquisitie van factuurfraudeurs kan bijzonder agressief zijn, waardoor u […]
Read More
Featured Image

Ondernemer en administratie

  • On 13 juni 2016
Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Overigens ligt nergens vast wat daaronder moet worden verstaan. Uit een recente gerechtelijke uitspraak blijkt dat uw administratie samenhangt met de omvang van uw bedrijf. Voor de kleine zelfstandige met een geringe omvang van de administratie goed nieuws. Want een besparing op de kosten van een […]
Read More
Featured Image

Zelfstandigenaftrek verrekenen

  • On 14 maart 2016
De zelfstandigenaftrek kent een maximumbedrag. Dit bedrag mag worden afgetrokken van de behaalde winst uit de onderneming. Bij een lage winst kan een deel van de zelfstandigenaftrek eventueel niet in mindering worden gebracht met betrekking tot dat boekjaar. Het niet verrekende deel mag u opsparen en verrekenen in volgende jaren; tot en met 9 jaar daarna. […]
Read More
Featured Image

Nieuwe website Addiro

  • On 5 februari 2016
We zijn online met de nieuwe website! In samenwerking met Pixelsz online vormgeving zijn we tot een nieuwe look gekomen. Hiervoor hebben ze naast een serie foto’s ook het logo een make-over gegeven.  
Read More
Featured Image

Indirecte uren, waarop moet je letten?

  • On 21 oktober 2015
Als u per jaar minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt, heeft u recht op diverse fiscale aftrekfaciliteiten. Deze uren hoeven niet allemaal productief te zijn, want ook indirecte uren tellen mee. Waar moet u in dat verband goed op letten? Om voor de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek in aanmerking te kunnen komen, […]
Read More
Featured Image

Zakelijke reiskosten doorberekenen

  • On 14 april 2015
“Ondernemers vragen regelmatig hoe het zit met reiskosten die ze aan hun klant willen doorberekenen. Hoe ziet de fiscus dat?” Reiskosten afzonderlijk declareren? De belastingwetgever maakt het u niet altijd gemakkelijk. In dit geval is het echter eigenlijk vrij simpel: u mag met uw klant afspreken wat u maar wilt. Daar bemoeit de fiscus zich […]
Read More